ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε e-mail στο contact@adrive.gr ή ακόμα καλύτερα να μας καλέσετε άμεσα στο 210 5125347. Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο η ακύρωση δεν είναι δυνατή.

Λάβετε υπόψη ότι, μπορείτε πάντα να ακυρώσετε την κράτησή σας και θα σας επιστρέψουμε πάντα πλήρως τα χρήματα, αρκεί να το κάνετε 48 ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα παραλαβής

Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την κράτησή σας σε λιγότερο από 48 ώρες πριν από την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής σας, θα επιστρέψουμε οποιοδήποτε ποσό χρεώθηκε για την κράτησή σας διατηρώντας μόνο ένα τέλος ακύρωσης 50 €.

Οι προκαταβολές κάτω των 50 € δεν θα επιστραφούν για ακυρώσεις που έγιναν σε λιγότερο από 48 ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα παραλαβής

Λάβετε υπόψη ότι, δεν επιστρέφουμε κανένα ποσό για μη εμφάνιση (πρέπει να εμφανιστείτε για την παραλαβή σας την ακριβή ώρα που αναφέρεται στο εισιτήριο κράτησης) ή για μη προσκόμιση της σωστής τεκμηρίωσης (κουπόνι, άδεια οδήγησης/ s, πιστωτική κάρτα κ.λπ.).

Κρατήσεις που δεν έχουν πληρωθεί ακυρώνονται αυτόματα μετά από 48 ώρες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η A Drive διατηρεί το δικαίωμα προσθηκών, αφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και στις παρεχόμενες μέσω αυτού πληροφορίες ή/και υπηρεσίες, καθώς και αλλαγών στους τρόπους αναζήτησης των πληροφοριών, κατά την απόλυτη κρίση της. Η A Drive λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και στις υπηρεσίες του να είναι, κατά το δυνατόν, συνεχής και αδιάλειπτη εκτός εξαιρετικών περιστάσεων ή λογων ανωτέρας βίας οι οποίοι καθιστούν μη δυνατή τη λειτουργία του. Ωστόσο, επιφυλάσσεται του εύλογου δικαιώματός της να διακόπτει την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και των επιμέρους υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη. Η παρούσα Ιστοσελίδα περιέχει επίσης συνδέσμους σε άλλες Ιστοσελίδες, τις οποίες δεν διαχειρίζεται η A Drive (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Η A Drive δεν μπορεί να ελέγξει τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ούτε εγγυάται την ενημερότητα, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου τους και δεν αποδέχεται ευθύνη για αυτές ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Όταν χρησιμοποιείτε τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις κάθε ιστοσελίδας.

  • Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι και δεν θα επιστρέψουμε οποιοδήποτε ποσό που καταβλήθηκε σε εμάς σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά):
  • Εάν δεν εμφανιστείτε για να παραλάβετε το όχημα ή εμφανιστείτε πολύ αργά
  • Εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε το όχημα σε λιγότερες ημέρες από τις ημέρες που έχετε κάνει κράτηση μαζί μας
  • Εάν ο πάροχος ενοικίασης αυτοκινήτου μας ενημερώσει ότι χρησιμοποιήσατε ή θέλετε να χρησιμοποιήσετε το όχημα ενάντια στους όρους ενοικίασης του παρόχου
  • Εάν εμφανιστείτε στο σημείο παραλαβής και φαίνεται ότι είστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ναρκωτικών
  • Εάν δεν μας ενημερώσετε αμέσως, εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα (ακόμα και το πιο μικρό) στο σημείο παραλαβής
  • Εάν συμφωνείτε με τυχόν πρόσθετες χρεώσεις με τον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτου, όπως, ενδεικτικά, πρόσθετες ημέρες ενοικίασης, πρόσθετη ασφάλιση, επιτρέπονται πρόσθετοι οδηγοί
  • Εάν ο Πάροχος Ενοικίασης Αυτοκινήτων επιβάλλει χρεώσεις λόγω παραβίασης των κανόνων του Παρόχου
  • Εάν υπάρχει εύλογη καθυστέρηση στο σημείο παραλαβής